Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl

  1. pl
  2. en

Dubelty nocą
Transmisja LIVE codziennie od 18:00 do 6:00

Badania wpływu drapieżnictwa na tokowiska dubelta prowadzone są w ramach projektu LIFE "Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta - etap I"

LIFE17 NAT/PL/000015