Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl

10 maja 2020
Po wielu dywagacjach związanych z panującą pandemią Covid-19, zdecydowaliśmy się przeprowadzić serię odłowów dubelta na czterech tokowiskach (po dwa na Podlasie i Lubelszczyznę) w celu wyposażenia ich w miniaturowe nadajniki

Aktualności

Podejmujemy konkretne inicjatywy ochrony przyrody przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań zmierzających do utrzymania bogactwa i integralności siedlisk i gatunków na skalę krajobrazu. 

Więcej

Opracowujemy strategie ochrony na podstawie badań naukowych

Kształtujemy i wdrażamy ochronę czynną

© Natura Int

© Natura Int

© Michał Korga

Zajmujemy się ekologią stosowaną i podejmowaniem kompleksowych inwentaryzacji przyrodniczych w celu wypracowania najlepszych strategii ochrony.

Od niedawna Fundacja rozpoczęła realizację ochrony czynnej na własnych gruntach oraz we współpracy z partnerami w celu tworzenia rezerwatów przyrody. Wcześniej wypracowaliśmy modele użytkowania rolniczego dla dubelta, które są teraz wykorzystywane do projektowania programów rolno-środowiskowych.  

Więcej

Więcej

© Michał Korga

Stawiamy na współpracę i edukację

Więcej

Zajmujemy się realizacją kompleksowych projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody, ekologii stosowanej i edukacji

Uważamy, że ochronę przyrody należy wdrażać w partnerstwie i zaangażowaniu instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, instytucji naukowych oraz indywidualnych ekspertów. Promujemy wymianę doświadczeń wśród praktyków ochrony przyrody i edukację społeczeństwa. 

© Michał Korga

Chronimy przyrodę polskich krajobrazów

  1. pl
  2. en

Wdrażamy kompleksowe projekty ochrony przyrody

O Nas