O Nas

Wdrażamy kompleksowe projekty ochrony przyrody

  1. pl
  2. en

Chronimy przyrodę polskich krajobrazów

© Michał Korga

Uważamy, że ochronę przyrody należy wdrażać w partnerstwie i zaangażowaniu instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, instytucji naukowych oraz indywidualnych ekspertów. Promujemy wymianę doświadczeń wśród praktyków ochrony przyrody i edukację społeczeństwa. 

Zajmujemy się realizacją kompleksowych projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody, ekologii stosowanej i edukacji

Więcej

Stawiamy na współpracę i edukację

© Michał Korga

Więcej

Więcej

Od niedawna Fundacja rozpoczęła realizację ochrony czynnej na własnych gruntach oraz we współpracy z partnerami w celu tworzenia rezerwatów przyrody. Wcześniej wypracowaliśmy modele użytkowania rolniczego dla dubelta, które są teraz wykorzystywane do projektowania programów rolno-środowiskowych.  

Zajmujemy się ekologią stosowaną i podejmowaniem kompleksowych inwentaryzacji przyrodniczych w celu wypracowania najlepszych strategii ochrony.

© Michał Korga

© Natura Int

© Natura Int

Kształtujemy i wdrażamy ochronę czynną

Opracowujemy strategie ochrony na podstawie badań naukowych

Więcej

Podejmujemy konkretne inicjatywy ochrony przyrody przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań zmierzających do utrzymania bogactwa i integralności siedlisk i gatunków na skalę krajobrazu. 

Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl