© Daniel Piec

© Tomasz Kobylas

 1. pl
 2. en

Współpraca

Projekty są głównym mechanizmem realizacji celów Fundacji, ponieważ przynoszą one największe korzyści dla przyrody przy relatywnie niewielkim nakładzie pracy na ich przygotowanie. Nie oznacza to, że przygotowanie dużego projektu zajmuje kilka godzin (tu czas lepiej liczyć w miesiącach), ale oznacza, że nawet mała fundacja może zmienić sytuację gatunków i siedlisk w Polsce, oczywiście przy zaangażowaniu partnerów i innych instytucji. Dlatego kładziemy tak duży nacisk na pomoc w przygotowywaniu projektów. Jak dotychczas, zajmowaliśmy się ochroną gatunków, przede wszystkim dubelta i ptaków strefowych we wschodniej Polsce. Sposobów realizacji celów statutowych jest jednak o wiele więcej. Jeśli masz pomysł lub zapał do przygotowania projektu z wykorzystaniem poniższych mechanizmów ochrony przyrody, to prosimy o kontakt:

 • Wymiana doświadczeń na poziomie krajowym i zagranicznym
 • Działalność szkoleniowa i edukacyjna oraz wspieranie wolontariatu
 • Uczestniczenie w konsultacjach oraz monitoring działań legislacyjnych i wykonawczych na poziomie krajowym i regionalnym
 • Badania naukowe

> Szerzej o tworzeniu projektów

Potrzebujemy współpracowników z wielu specjalistycznych dziedzin. Ochrona przyrody jest kompleksowym zagadnieniem i polega na wykorzystaniu wielu narzędzi. Skontaktuj się z nami, jeśli masz ochotę rozszerzyć swoje doświadczenie w następujących dziedzinach:

 • inwentaryzacje przyrodnicze, ze szczególnym nastawieniem na ornitologię, botanikę i bezkręgowce

 • pomoc techniczna przy prowadzeniu prac terenowych

 • tworzenie map i baz danych w GIS, komputeryzacja i analiza danych

 • opracowywanie raportów, prac przeglądowych i innego typu opracowań na podstawie wyszukiwania i przetwarzania informacji

 • pisanie wniosków o dofinansowanie projektów docelowych z funduszy takich jak LIFE, Fundusze Norweskie, CKPŚ, NFOŚiGW czy WFOŚiGW

 • prowadzenie szkoleń i zajęć edukacyjnych

 • fundrising, czyli ubieganie się o dofinansowanie z fundacji, sektora biznesowego i prywatnych darczyńców

 • szeroko rozumiany marketing i PR (media, blogi, portale społecznościowe)

 • projektowanie stron WWW, opracowania graficzne, fotografia i filmy

 • wsparcie zadań administracyjnych w zakresie realizowanych projektów (przygotowywanie zapytań ofertowych, prowadzenie budżetu, prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie raportów)

> Formy współpracy

Marzysz o pracy w organizacji pozarządowej i chcesz zrobić coś dobrego dla przyrody? Niestety, krótkie rozpoznanie rynku pracy uświadomi Ci, że ofert jest niewiele. Same ukończenie studiów niewiele już znaczy, bo prawie każdy posiada wykształcenie wyższe, choć nie jest ono do końca potrzebne, jeśli jesteś specjalistą w danej dziedzinie. Liczy się zatem przede wszystkim doświadczenie, które zdobywa się najczęściej przez zaangażowanie w wolontariat. Praca płatna w małych i średnich NGOs pojawia się najczęściej po zdobyciu dofinansowania na jakiś projekt a wtedy szanse na zdobycie pracy przez sprawdzonego współpracownika są o wiele większe, ponieważ zna on organizację, projekt (który często współtworzył) i zaangażowanych ludzi. Z punktu widzenia NGO jest to również oszczędność czasu na rekrutacji i szkoleniu pracownika. Tego typu współpraca funkcjonuje w każdym NGOs i dlatego jest tak mało ogłoszeń o pracę. Daj się zatem poznać i przyłącz się do naszych działań. Nie masz nic do stracenia a przynajmniej zdobędziesz konkurencyjne doświadczenie, wzbogacisz swoje CV i zrobisz coś pożytecznego dla przyrody. 

> Daj się poznać

Fundacja Natura International Polska jest młodą organizacją i nie posiada jeszcze zaplecza w postaci wsparcia filantropów, inwestorów lub innego źródła finansowania na jej rozwój. Opieramy się na ciężkiej pracy ograniczonej liczby specjalistów, którzy często swój wolny czas na opracowanie nowatorskich projektów. Zarządzanie Fundacją jest proste i skuteczne, bez zbędnych struktur i biurokracji. Fundacja nie posiada biura, korzystamy z nowoczesnych środków komunikacji a większość projektów pisana jest przez ludzi siedzących w różnych miastach a nawet krajach. Miejsce nie ma znaczenia, a pomysłów jest więcej niż czasu na ich realizację. Wszystkie nasze fundusze przeznaczone są na cele statutowe Fundacji. 

> Fundacja

© Tomasz Kobylas

© Tomasz Kobylas

© Tomasz Kobylas

Włącz się w realizację naszych działań

© Daniel Piec

© Michał Korga

Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl