Więcej o projekcie

  1. pl
  2. en

Projekty

Więcej o projekcie

© Mateusz Matysiak

> Ochrona dubelta w Dolinie Górnej Narwi

Więcej o projekcie

> Ochrona ptaków strefowych na Lubelszczyźnie

> Realizacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce - Etap I

© Michał Korga

© Marcin Lenart

Zrealizowane i prowadzone projekty

© Michał Korga

Od początku swojego istnienia Fundacja realizowała swoje cele poprzez przygotowywanie i partnerską realizację dużych projektów ochroniarskich, nastawionych na ochronę gatunkową. Realizacja projektów nie jest oczywiście celem w samym sobie, a jedynie mechanizmem finansowania celów statutowych i strategii Fundacji. Ostrożnie wybieramy obszary i gatunki z jakimi pracujemy, ze świadomością poświęcenia się im na wiele lat. Obszarem naszych dotychczasowych działań jest Polska wschodnia (Podlasie i Lubelszczyzna), a naszym sztandarowym gatunkiem jest dubelt, a także rzadkie gatunki wymagające ochrony strefowej, takie jak orlik krzykliwy, bielik, gadożer czy bocian czarny. Pojedynczy projekt nie jest w stanie rozwiązać złożonych problemów odpowiedzialnych za spadek liczebności gatunku, dlatego potrzebna jest długofalowa wizja i konsekwencja w wdrażaniu programów ochrony. Każdy projekt dostarcza cegiełki w realizacji tej wizji i składa się z wielu mechanizmów ochrony od badań ekologii gatunku, poprzez wypracowywanie strategii i rozwiązań systemowych, aż po ochronę czynną.

Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl