Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Natura International Polska, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, chroni dane osobowe Użytkowników, w sposób określony w powyższych przepisach.

Dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej (www.natura-international.org.pl) oraz portali społecznościowych Fundacji, jak również określa zasady korzystania z plików „cookies”, a także i zawiera informacje o uprawnieniach użytkowników w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Daniel Piec reprezentujący fundację Natura International Polska, adres korespondencyjny: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP 5783045121, REGON 280381278, KRS 0000308204 e-mail: info@natura-international.org.pl

 

RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH 

Dane, które przetwarzamy są wyłącznie danymi zwykłymi (art. 6 RODO), tj.: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Natura International Polskanigdy nie zwraca się do Użytkowników o udostępnienie loginu lub hasła.

 

CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane są gromadzone i przetwarzane jedynie w celu przesyłania informacji mailowych o działalności naszej Fundacji, po otrzymaniu zgody od Użytkownika. Przesyłane dane nie mają charakteru marketingowego w rozumieniu kodeksu handlowego. Dane osobowe, udostępnione nam przez Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne tzn., że dane uzyskane od użytkowników serwisu nie są przekazywane, sprzedawane, udostępniane osobom, firmom ani organizacjom trzecim. Służą one tylko i wyłącznie do komunikacji pomiędzy Fundacją a zainteresowanymi osobami.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane są przechowywane przez czas niezbędny do zakończenia współpracy z Użytkownikiem, np. w ramach indywidualnego projektu lub do czasu zgłoszenia żądania Użytkownika o wykreślenie jego danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik wysyła maila na adres: info@natura-international.org.pl z prośbą o usunięcie danych lub zmianę danych. Administrator danych dokonuje zmian niezwłocznie.

 

PODSTAWA DO GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Aby skorzystać z niektórych dodatkowych funkcjonalności witryny lub w celu współpracy w ramach indywidualnego projektu, niezbędne jest podanie imienia oraz nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane, które przekazuje Użytkownik są jedynym źródłem pozyskania danych osobowych przez Administratora.

 

POTENCJALNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Osobami, które będą zapoznawały się i przetwarzały Państwa dane osobowe będą: nasi pracownicy i współpracownicy (np. firmy kurierskie, księgowość), podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy), oraz podmioty umożliwiające obsługę techniczną strony WWW, np. Google Analitycs, a w przypadku sporów również kancelarie prawne.

Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. 

Administrator nie przekazuje danych do odbiorcy w państwie trzecim (poza UE) lub organizacji międzynarodowych.

 

POLITYKA „cookies”

Nasza strona internetowa może wykorzystywać „ciasteczka” („cookies”), które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, aby polepszyć interakcję z naszą stroną. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej.

Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie (ciasteczka), jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Przeglądarki internetowe wykorzystują różne sposoby wyłączania obsługi „ciasteczek”. Zwykle dostępne są one w menu Narzędzia lub Opcje. Poza zarządzaniem „ciasteczkami” przeglądarki zazwyczaj umożliwiają użytkownikowi kontrolę udostępnianych informacji o użytkowniku, na przykład poprzez włączenie trybu prywatności w przeglądarce.

Odwiedzając stronę Fundacji (www.natura-international.org.pl) użytkownik akceptuje i zgadza się na przesyłanie „ciasteczek” w zakresie opisanym w „Polityce prywatności”. Administrator nie łączy informacji uzyskanych przy wykorzystaniu „ciasteczek” z udostępnionymi mu danymi osobowymi. Dane nie są profilowane.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIENIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych osobowych zgromadzonych przez Administratora (np. poprzez kontakt z nami za pomocą e-maila, listownie lub telefonicznie).

Użytkownik może również wnioskować o przetworzenia jego danych osobowych w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i przesłanie w tym formacie innemu Administratorowi.

W celu realizacji jego uprawnienia, Administrator w każdym momencie umożliwia Użytkownikowi dostęp do jego danych osobowych, sprostowanie jego danych osobowych, żądanie usunięcia jego danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Powyższe uprawnienia Użytkownik realizuje poprzez wysłanie odwołania, sprzeciwu, sprostowania lub innego żądania w zakresie przetwarzania danych w formie wiadomości e-mail na dedykowany adres do administratora danych osobowych: info@natura-international.org.pl. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@natura-international.org.pl lub telefonicznie pod numerem: 58 7356529. 

Administrator informuje ponadto, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  1. pl
  2. en

Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl