Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego

Nr postępowania DUBELT/NATURA/20/2021

03 września 2021

Dostawa jednego zestawu GPS – GNSS RTK wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem do pomiarów terenowych

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 3 września 2021 roku fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

„Dostawa jednego zestawu GPS – GNSS RTK wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem do pomiarów terenowych”

 

Zamówienie to jest częścią projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), zwanym dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DUBELT/NATURA/20/2021

 

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/NATURA/20/2021

 

  1. pl
  2. en

Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl