Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego

Nr postępowania DUBELT/NATURA/15/2020

09 lutego 2021

Dostawa laptopa

Szanowni Państwo, 

 

Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku 15-161 Białystok, ul. Żyzna 18/16, NIP: 578-304-51-21, REGON: 280381278, będąc Współbeneficjentem Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt. 

 

Dostawa laptopa – 1 szt

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego nr DUBELT/NATURA/15/2020

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DUBELT/NATURA/15/2020

 

Treść zapytania:

 

Zapytanie ofertowe DUBELT/NATURA/15/2020

 

Aktualizacja zapytania ofertowego z dn. 16.02.2021

 

Zmiana błędnego Załącznika 1: Opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużenie terminu złożenia oferty:

Informacja o zmianie błędnego załącznika oraz wydłużenie terminu składania ofert.

 

Poprawny załączniki nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 1: Opis przedmiotu zamówienia  

 

  1. pl
  2. en

Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl