Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego

Nr postępowania DUBELT/LTO/20/2020

17 kwietnia 2020

Określenie preferencji siedliskowych samców i samic dubelta

Szanowni Państwo,

 

Dnia 17.04.2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

Określenie preferencji siedliskowych samców i samic dubelta w woj. podlaskim i lubelskim w latach 2020-2021 r.

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. Zamawiający Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu, prowadzi przedmiotowe postępowanie na rzecz Współbeneficjenta Projektu - Fundacji Natura International Polska z siedzibą ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 – umowy na obie części zamówienia Wykonawcy wybrani jako najkorzystniejsi będą zawierać z Fundacją Natura International Polska.

  1. pl
  2. en

Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl