Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego

 

Nr postępowania DUBELT/NATURA/29/2023

14 sierpnia 2023


„Organizacja seminarium praktyków ochrony dubelta na zakończenie projektu LIFE „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFE17 NAT/PL/000015 z wynajmem autokaru”

Szanowni Państwo,

 

Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308204, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

„Organizacja seminarium praktyków ochrony dubelta na zakończenie projektu LIFE „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFE17 NAT/PL/000015 z wynajmem autokaru”

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/NATURA/29/2023

 

  1. pl
  2. en

Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl