Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego

Nr postępowania DUBELT/NATURA/14/2020

29 września 2020

Analiza materiału zebranego w ramach zadania D.5 – etap 2

Szanowni Państwo,

 

Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

Analiza materiału zebranego w ramach zadania D.5 - etap 2

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),   dalej  „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DUBELT/NATURA/14/2020

 

 

Odpowiedzi na kolejne pytania oraz informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

 

Odpowiedź na zapytanie wniesione w postępowaniu 

 

  1. pl
  2. en

Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl